Sakaria Bin Semela

Ketua Pegawai Eksekutif
Ketua Eksekutif IPB
Dr. Ismail Bin Mat

TKPE Akademik & Antarabangsa
Maklumat sedang dikemaskini.
e: f: t:
Wan Mohamed Bin Wan Ibrahim
TKPE Infrastruktur & Hal Ehwal Pelajar (IHEP)
Maklumat sedang dikemaskini.
e: f: t:
Wan Aitun Aishah Binti Zainuddin
Ketua Bahagian Teknologi Maklumat
Dr. Mohamad Fitri Bin Mohamad Yusoff
Dekan
Mohamad Amzari Bin Aziz

Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Rosmawati Binti Muhammad Zain
Ketua Pegawai Kewangan
Maklumat sedang dikemaskini.
e: f: t:
Noraziah Binti Hashim
Ketua Bahagian Pembangunan Strategik & Pemasaran
Maklumat sedang dikemaskini.
e: f: t:
Rokiah Binti Yunus

Pendaftar
Hasanah Binti Hassan

Ketua Bahagian Pengurusan Talent
Last updated: January 27, 2018 at 23:08 pm