• Sekolah Sains Komputer dan Kuantitatif ditubuhkan daripada gabungan 2 bidang iaitu bidang Sains Komputer dan Matematik. Buat masa ini, program yang sedia ada ditawarkan adalah Diploma Sains Komputer. Sekolah ini juga mempunyai 2 lagi diploma yang masih di dalam proses penawaran iaitu Diploma Statistik Gunaan dan Diploma Matematik Kewangan. Terdapat seramai 4 orang pensyarah dalam bidang Sains Komputer dan Teknologi Maklumat dan 8 orang dalam bidang Matematik dan Statistik. Pensyarah sekolah ini juga memberi perkhidmatan kepada sekolah-sekolah lain untuk kursus Matematik, Statistik dan Teknologi Maklumat.

 • Diploma Sains Komputer

  Program Diploma Sains Komputer adalah merupakan Program Usahasama Universiti Teknologi Mara di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Program ini bermula pada tahun 2002 dan merupakan satu-satunya program di bawah Sekolah Kompter, Institut Profesional Baitulmal. Program ini merupakan secara umumnya akan melahirkan pengaturcara-pengaturcara yang bukan sahaja mempunyai kemahiran dalam mengaturcara tetapi juga dalam penyelesaian masalah.

  Prospek Kerjaya
  • Pengaturcara
  • Pembangunan Sistem
  • Pereka Bentuk Web
  • Pembangunan Aplikasi Web
  • Penyelenggraraan Komputer
  • Multimedia dan rangkaian dan lain-lain.
  Peluang Melanjutkan Pengajian

  Para graduan Diploma Sains Komputer boleh menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam pelbagai pengkhususan yang terdapat di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM di samping mana-mana universiti awam dan swasta yang menawarkan aliran Sains Komputer dan Teknologi Maklumat.

BARISAN PENSYARAH
gambarnamakelayakan
Zarina Binti Abdul Aziz
Ketua Sekolah Sains Komputer & Kuantitatif
zarina@ipb.edu.my
 • Master Of Science In Information Technology, UiTM (2015)
 • Bachelor of Science (Computer Science) with Honours, UTM (2002)
 • Diploma in Computer Science, UiTM (1995)
Kasniah Binti Neni
kasniah@ipb.edu.my
 • Master In Science (Information Technology),UTM (2011)
 • Bachelor of Information Technology with Honours, UUM (1994)
 • Diploma in Accountancy, UiTM (1989)
Mohamad Amzari Bin Aziz
amzari@ipb.edu.my
 • Master of Information Technology, UiTM (2009)
 • Bachelor in Information Technology (Science and System Management), UKM (2002)
 • Matriculation, UKM, Bangi (1998)
Laili Erni Binti Hitam
lailierni@ipb.edu.my
 • Master of Computer Science, UiTM (2014)
 • Bachelor of Computer Science (Hons), UM, (2000-2003)
 • Matriculation, UM KL (1999)
Salbiah Binti Zainal
salbiah@ipb.edu.my
 • Master In Information Technology, UiTM (2009)
 • Bach. Of Science (Hons) Business Computing, UiTM (2006)
Maheran Binti Nasahar
maheran@ipb.edu.my
 • Master of Arts in Mathematics, St. Johns University, New York, USA (1989)
 • Bachelor of Arts in Mathematics, State University, New York, USA (1986)
Azlindawati Binti Hassan
azlindawati@ipb.edu.my
 • Master in Quantitative Sciences, UiTM (2008)
 • Bachelor of Science with Honours in Actuarial Science, University of Kent at Canterbury (2000)
Muna Shakir Binti Ghazalli
muna.shakir@ipb.edu.my
 • Master of Quantitative Sciences, UiTM(2017)
 • Bachelor of Science (Hons) (Management Mathematics), UiTM (2009)
 • Diploma in Statustics, UiTM (2006)
Asma Binti Mahmud
asma@ipb.edu.my
 • Master in Mathematics, UTM (2013)
 • Bachelors in Mathematics, UiTM (2011)
 • Diploma in Quantitative Science, UiTM (2008)
Nor Hasliza Binti Asngari
hasliza@ipb.edu.my
 • Master of Applied Statistics, UMT (2012)
 • Bachelor of Financial Mathematics, UMT (2007)
Nor Afizah Binti Misnan
nor.afizah@ipb.edu.my
 • Master of Science (Applied Statistic), UiTM ( 2012)
 • Bachelor of Science Statistic, UiTM(2010)
 • Diploma in Statistic, UiTM (2008)
Zarina Binti Abdullah
zarinaabd@ipb.edu.my
 • Bachelor of Science (Honours) (Mathematics), USM (2005)
 • Matriculation, USM, Negeri Sembilan (2002)
Norhaziani Binti Muhamad Ramli
norhaziani@ipb.edu.my
 • Bach. Of Science (Hons).Management Mathematics, UiTM (2010)
Sarah Hanim Binti Rustam Affandy
sarah@ipb.edu.my
 • Bach. Of Science (Industrial Mathematics) (Hons), UTM (2005)
Last updated: February 8, 2018 at 14:58 pm
Back to top